SAMORZĄD RADCÓW PRAWNYCH

Radcowie prawni zorganizowani są na zasadach samorządu zawodowego, zwanego dalej „samorządem”. Jednostkami organizacyjnymi samorządu posiadającymi osobowość prawną są okręgowe izby radców prawnych i Krajowa Izba Radców Prawnych. Minister Sprawiedliwości sprawuje nadzór nad działalnością samorządu w zakresie i formach określonych ustawą.

Samorząd jest niezależny w wykonywaniu swych zadań i podlega tylko przepisom prawa. Przynależność radców prawnych i aplikantów radcowskich do samorządu jest obowiązkowa.

Do zadań samorządu należy w szczególności:

  • udział w zapewnianiu warunków do wykonywania ustawowych zadań radców prawnych;
  • reprezentowanie radców prawnych i aplikantów radcowskich oraz ochrona ich interesów zawodowych;
  • współdziałanie w kształtowaniu i stosowaniu prawa;
  • przygotowywanie aplikantów radcowskich do należytego wykonywania zawodu radcy prawnego oraz doskonalenie zawodowe radców prawnych;
  • nadzór nad należytym wykonywaniem zawodu przez radców prawnych i aplikantów radcowskich;
  • współdziałanie z jednostkami samorządu terytorialnego w zapewnianiu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej;
  • prowadzenie badań w zakresie funkcjonowania pomocy prawnej.

Jeżeli poszukują Państwo profesjonalej pomocy radców prawnych prosimy zapoznać się z ofertą usług radców prawnych zaprezentowaną tutaj.

O NAS

MFLegal Kancelaria Radcy Prawnego zapewnia kompleksową obsługę prawną we wszystkich aspektach działalności prowadzonej przez naszych Partnerów. Zapewniamy doradztwo prawne w sprawach skarg kasacyjnych, apelacji, sprzeciwów od nakazów zapłaty, a także prawa medycznego spadkowego, rozwódów i odszkodowań.

KONTAKT