O NAS

MFLegal Kancelaria Radcy Prawnego specjalizując się w pomocy prawnej dla osób fizycznych oferuje swoim Klientom współpracę na zasadzie stałej obsługi lub doraźnej pomocy. Zapewniamy pomoc prawną w wielu sferach życia codziennego. Pomogliśmy wielu osobom w sprawach prawa spadkowego, rozwodów i odszkodowań.

Praktyka

Do spraw prowadzonych przez Kancelarię należą sprawy w zakresu stałej obsługi prawnej klientów prowadzących działalność gospodarcz oraz szeroki zakres usług na rzecz osób fizycznych, w tym pomoc prawna w sprawach skarg kasacyjnych, apelacji, sprzeciwów od nakazów zapłaty. Nasze usługi obejmuje prawo spadkowe, prawo medyczne oraz prawo gospodarczego. Doradzamy teź naszym klientom na każdym etapie sądowym lub pzedsądowym.

Prawo medyczne, odszkodowania, spadki, rozwody. Prawnik z Bydgoszczy

PISMA PROCESOWE

SKARGA KASACYJNA

Profesjonalne przygotowanie skargi kasacyjnej.

WIĘCEJ

APELACJA

Apelacje w sprawach cywilnych i karnych.

WIĘCEJ

SPRZECIW OD NAKAZU ZAPŁATY

Sprzeciwy i zarzuty od nakazów zapłaty.

WIĘCEJ

Wymagania zawodowe radców prawnych

Prawo wykonywania zawodu radcy prawnego powstaje z chwilą dokonania wpisu na listę radców prawnych i złożenia ślubowania.

Tajemnica zawodowa radców prawnych

Radca prawny jest obowiązany zachować w tajemnicy wszystko, o czym dowiedział się w związku z udzieleniem pomocy prawnej. Obowiązek zachowania tajemnicy zawodowej nie może być ograniczony w czasie.

Wykonywanie zawodu radcy prawnego

Wykonywanie zawodu radcy prawnego polega na świadczeniu pomocy prawnej. Pomoc prawna świadczona przez radcę prawnego ma na celu ochronę prawną interesów podmiotów, na których rzecz jest wykonywana.

Formy wykonywania zawodu radcy prawnego

Wykonywanie zawodu radcy prawnego polega na świadczeniu pomocy prawnej. Pomoc prawna świadczona przez radcę prawnego ma na celu ochronę prawną interesów podmiotów, na których rzecz jest wykonywana.

Uprawnienia do wykonywania zawodu radcy prawnego

Wykonywanie zawodu radcy prawnego polega na świadczeniu pomocy prawnej. Pomoc prawna świadczona przez radcę prawnego ma na celu ochronę prawną interesów podmiotów, na których rzecz jest wykonywana.

Samorząd radców prawnych

Radcowie prawni zorganizowani są na zasadach samorządu zawodowego, zwanego dalej „samorządem”. Jednostkami organizacyjnymi samorządu posiadającymi osobowość prawną są okręgowe izby radców prawnych i Krajowa Izba Radców Prawnych. Minister Sprawiedliwości sprawuje nadzór nad działalnością samorządu w zakresie i formach określonych ustawą.

Organy samorządu radców prawnych

Organami samorządu są: Krajowy Zjazd Radców Prawnych, Krajowa Rada Radców Prawnych, Wyższa Komisja Rewizyjna, Wyższy Sąd Dyscyplinarny, Główny Rzecznik Dyscyplinarny, zgromadzenie okręgowej izby radców prawnych, rada okręgowej izby radców prawnych, okręgowa komisja rewizyjna, okręgowy sąd dyscyplinarny oraz rzecznik dyscyplinarny.

OIRP - Okręgowa izba radców prawnych

Radcowie prawni i aplikanci radcowscy zamieszkali na terenie danego okręgu tworzą okręgową izbę radców prawnych. Uchwałę o utworzeniu i terenie działania okręgowej izby radców prawnych podejmuje Krajowa Rada Radców Prawnych, biorąc pod uwagę zasadniczy podział terytorialny państwa.

O NAS

MFLegal Kancelaria Radcy Prawnego zapewnia kompleksową obsługę prawną we wszystkich aspektach działalności prowadzonej przez naszych Partnerów. Zapewniamy doradztwo prawne w sprawach skarg kasacyjnych, apelacji, sprzeciwów od nakazów zapłaty, a także prawa medycznego spadkowego, rozwodów i odszkodowań.

KONTAKT