UPRAWNIENIA DO WYKONYWANIA ZAWODU RADCY PRAWNEGO

Prawo wykonywania zawodu radcy prawnego powstaje z chwilą dokonania wpisu na listę radców prawnych i złożenia ślubowania. Zawieszenie prawa do wykonywania zawodu radcy prawnego następuje w wypadku:

  • wykonywania zawodu adwokata;
  • podjęcia pracy w organach wymiaru sprawiedliwości, w organach ścigania lub kancelarii notarialnej;
  • podjęcia pracy w Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa.

Jeżeli poszukują Państwo profesjonalej pomocy radców prawnych prosimy zapoznać się z ofertą usług radców prawnych zaprezentowaną tutaj.

O NAS

MFLegal Kancelaria Radcy Prawnego zapewnia kompleksową obsługę prawną we wszystkich aspektach działalności prowadzonej przez naszych Partnerów. Zapewniamy doradztwo prawne w sprawach skarg kasacyjnych, apelacji, sprzeciwów od nakazów zapłaty, a także prawa medycznego spadkowego, rozwódów i odszkodowań.

KONTAKT