Podmioty uprawnione

Podmioty, które uprawnione są do zwrotu podatku VAT

Uprawnionymi do wszczęcia postępowania w sprawie odzyskania podatku VAT są Jednostki Samorządu Terytorialnego. Sprawy dotyczy głównie sytuacji gdzie jednostka od wielu lat realizuje projekty inwestycyjne na swoim terenie. Część zrealizowanych przez jednostkę projektów inwestycyjnych mogła została dofinansowana w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa. W efekcie powyższych inwestycji, powstały elementy infrastruktury stanowiące własność jednostki.

W trakcie realizacji Inwestycji, jednostka ponosi szereg wydatków na zakup towarów i usług koniecznych do budowy infrastruktury. Dotychczas jednostka nie odliczyła podatku VAT naliczonego wynikającego z faktur zakupowych związanych z realizacją Inwestycji.  Jednostka ponosi określone wydatki jedynie w celu późniejszego bezpłatnego oddania tych dóbr do używania swojej jednostce organizacyjnej, co jest transakcją nieobjętą zakresem opodatkowania. Przy użyciu tej infrastruktury zakład budżetowy realizuje sprzedaż opodatkowaną w zakresie zadań jednostki.

Radca prawny z Bydgoszczy pomoże w sprawach egzekucji administracyjnych, interpretacji podatkowych, odzyskiwania VAT oraz opodatkowania pożyczek. Więcej o naszych usługach TUTAJ

 

O NAS

MFLegal Kancelaria Radcy Prawnego zapewnia kompleksową obsługę prawną we wszystkich aspektach działalności prowadzonej przez naszych Partnerów. Zapewniamy doradztwo prawne w sprawach skarg kasacyjnych, apelacji, sprzeciwów od nakazów zapłaty, a także prawa medycznego spadkowego, rozwódów i odszkodowań.

KONTAKT