Spółka z o.o.

Spółka, na rzecz której przekazano mienie

Sprawa dotyczy sytuacja gdzie jednostka realizuje inwestycje w zakresie infrastruktury, której głównym celem jest poprawa warunków i jakości życia mieszkańców, a po zrealizowaniu przedsięwzięcia jednostka nie będzie operatorem, gdyż ww. infrastruktura zostanie przekazana w nieodpłatne użytkowanie do  spółka z o.o.  i spółka ta będzie ponosiła koszty utrzymania sieci i będzie pobierała opłaty od użytkowników indywidualnych to w rozliczeniach z urzędem skarbowym nie stosuje prawa do odliczenia podatku od towarów i usług w ww. zakresie.

 Jednostka - jako podatnik VAT - nie będzie osiąga żadnych przychodów związanych ze świadczeniem usług, którym ma służyć ww. inwestycja. Jednostka jest podatnikiem VAT. Jednostka przy nabyciu towarów i usług w ramach tego projektu nie odlicza podatku od towarów i usług, więc nie jest spełniony warunek do uznania tego typu czynności za usługę w rozumieniu art. 8 ustawy VAT.

Przedstawiona powyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z usługami i towarami, które nie są w ogóle wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku od towarów i usług oraz niepodlegających temu podatkowi.

Radca prawny z Bydgoszczy pomoże w sprawach egzekucji administracyjnych, interpretacji podatkowych, odzyskiwania VAT oraz opodatkowania pożyczek. Więcej o naszych usługach TUTAJ

 

O NAS

MFLegal Kancelaria Radcy Prawnego zapewnia kompleksową obsługę prawną we wszystkich aspektach działalności prowadzonej przez naszych Partnerów. Zapewniamy doradztwo prawne w sprawach skarg kasacyjnych, apelacji, sprzeciwów od nakazów zapłaty, a także prawa medycznego spadkowego, rozwódów i odszkodowań.

KONTAKT