USTAWY MEDYCZNE

Prawo medyczne jest zespołem norm prawnych, który przyjął postać kilkunastu ustaw z zakresu prawa cywilnego, administracyjnego, karnego oraz zbioru praw i obowiązków pacjenta, lekarza, pielęgniarki, oraz zbioru zasad funkcjonowania podmiotów leczniczych(szpitali).

 • Ustawa o działalności leczniczej,
 • Ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
 • Ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta,
 • Ustawa o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz gminach uzdrowiskowych,
 • Ustawa o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych,
 • Ustawa o zawodach lekarza i lekarza dentysty,
 • Ustawa o izbach lekarskich,
 • Ustawa o zawodach pielęgniarki i położnej,
 • Ustawa Prawo farmaceutyczne,
 • Ustawa o izbach aptekarskich,
 • Ustawa Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo farmaceutyczne, ustawę o wyrobach medycznych oraz ustawę o Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych,
 • Ustawa o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi,
 • Ustawa o Państwowej Inspekcji Sanitarnej,
 • Ustawa o ochronie zdrowia psychicznego,
 • Ustawa o postępowaniu wobec osób z zaburzeniami psychicznymi stwarzających zagrożenie życia, zdrowia lub wolności seksualnej innych osób,
 • Ustawa o leczeniu niepłodności.

Jeżeli poszukują Państwo pomocy prawnej w sprawach prawa medycznych prosimy zapoznać się z ofertą usług radców prawnych z Bydgoszczy zaprezentowaną tutaj

O NAS

MFLegal Kancelaria Radcy Prawnego zapewnia kompleksową obsługę prawną we wszystkich aspektach działalności prowadzonej przez naszych Partnerów. Zapewniamy doradztwo prawne w sprawach skarg kasacyjnych, apelacji, sprzeciwów od nakazów zapłaty, a także prawa medycznego spadkowego, rozwódów i odszkodowań.

KONTAKT

Adres:

ul. Karola Marcinkowskiego 1 lok. 2, 85-056 Bydgoszcz

Tel.:

537 705 790

Email:

kontakt@mflegal.pl