PRAWO MEDYCZNE

Zapraszamy do kontaktu w sprawie naszej praktyki z prawa medycznego. Oferujemy Państwu pomoc obsłudze prawnej podmiotów lecznicznych, zamówieniach publicznych i procesach o odszkodowania. Dokładamy najwyższej staranności w celu zapewnienia ochrony praw naszych klientów. Państwa zadowolenie jest naszym najważniejszym celem.

Ustawy medyczne

Prawo medyczne jest zespołem norm prawnych, który przyjął postać kilkunastu ustaw z zakresu prawa cywilnego, administracyjnego, karnego oraz zbioru praw i obowiązków pacjenta, lekarza, pielęgniarki, oraz zbioru zasad funkcjonowania podmiotów leczniczych(szpitali).

Wyroby medyczne

Wyrób medyczny to narzędzie, przyrząd, urządzenie, oprogramowanie, materiał lub inny artykuł, stosowany samodzielnie lub w połączeniu, w tym z oprogramowaniem przeznaczonym przez jego wytwórcę do używania specjalnie w celach diagnostycznych lub terapeutycznych i niezbędnym do jego właściwego stosowania, przeznaczony przez wytwórcę do stosowania u ludzi w celu...

Zgłoszenie wyrobów medycznych

Obowiązek dokonywania zgłoszeń  wyrobów medycznych, aktywnych wyrobów medycznych do implantacji, wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro, systemów i zestawów zabiegowych złożonych z wyrobów medycznych, zwanych dalej wyrobami, regulują przepisy zawarte w ustawie z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych.

Wniosek o zgłoszenie wyrobu medycznego

Zgłoszenie wyroku medycznego do Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych powinien zawierać w szczególności...

O NAS

MFLegal Kancelaria Radcy Prawnego zapewnia kompleksową obsługę prawną we wszystkich aspektach działalności prowadzonej przez naszych Partnerów. Zapewniamy doradztwo prawne w sprawach skarg kasacyjnych, apelacji, sprzeciwów od nakazów zapłaty, a także prawa medycznego spadkowego, rozwódów i odszkodowań.

KONTAKT