OBOWIĄZKI WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI Z O.O.

Obowiązki wspólników rosyjskiej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością obejmują przede wszystkim opłacenie udziału w kapitale oraz nieujawnianie informacji o dzałalności spółki. Oprócz obowiązków ustawowych statut może przewidywać inne obowiązki (dodatkowe). Obowiązki mogą być przewidziane przy tworzeniu spółki lub nałożone na wszystkich wspólników na podstawie uchwały walnego zgormadzenia jednogłośnie. Możliwe jest ustanowienie obowiązków wobec jednego wspólnika większością 2/3 przy zgodzie tego wspólnika. Dodatkowe obowiązki przy zbyciu udziału nie przechodzą na nabywcę. Dodatkowe obowiązki mogą byc uchylone przez walne zgormadzenie jednogłośnie.

Radca prawny z Bydgoszczy pomoże w sprawach spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, kontraktów i spraw celnych. Więcej TUTAJ.

O NAS

MFLegal Kancelaria Radcy Prawnego zapewnia kompleksową obsługę prawną we wszystkich aspektach działalności prowadzonej przez naszych Partnerów. Zapewniamy doradztwo prawne w sprawach skarg kasacyjnych, apelacji, sprzeciwów od nakazów zapłaty, a także prawa medycznego spadkowego, rozwódów i odszkodowań.

KONTAKT

Adres:

ul. Karola Marcinkowskiego 1 lok. 2, 85-056 Bydgoszcz

Tel.:

537 705 790

Email:

kontakt@mflegal.pl