ODZIAŁY I PRZEDSTAWICIELSTWA ROSYJSKIEJ SPÓŁKI Z O.O.

Rosyjska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością może tworzyć przedstawicielstwa na podstawie uchwały walnego zgromadzenia spółki, podjętej większością nie mniejszą niż dwie trzecie głosów. Utworzenie oddziałów i przedstawicielstw na terenie Federacji Rosyjskiej następuję na podstawie przepisów dotyczących spółek z ograniczoną odpowiedzialnością i innych przepisów federalnych.

Oddziałem spółki jest jego wyodrębniona część umiejscowiona poza miejscem położenia spółki i wykonująca wszystkie jego funkcje lub ich części, w tym przedstawicielstwa. Przedstawicielstwem jest wyodrębniona część spółki reprezentująca interesy spółki i chroniąca jej interesy. Ani oddział ani przedstawicielstwo nie są osobami prawnymi i działają na podstawie statutu spółki. Kierownictwo w oddziale i przedstawicielstwie wykonywane jest na podstawie pełnomocnictw wydanych przez spółkę. Oddział i przedstawicielstwo działają w imieniu spólki. Spółka ponosi odpowiedzialność za oddziały i przedstawicielstwa.

Radca prawny z Bydgoszczy pomoże w sprawach spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, kontraktów i spraw celnych. Więcej TUTAJ.

O NAS

MFLegal Kancelaria Radcy Prawnego zapewnia kompleksową obsługę prawną we wszystkich aspektach działalności prowadzonej przez naszych Partnerów. Zapewniamy doradztwo prawne w sprawach skarg kasacyjnych, apelacji, sprzeciwów od nakazów zapłaty, a także prawa medycznego spadkowego, rozwódów i odszkodowań.

KONTAKT

Adres:

ul. Karola Marcinkowskiego 1 lok. 2, 85-056 Bydgoszcz

Tel.:

537 705 790

Email:

kontakt@mflegal.pl