PRAWA WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI Z O.O.

Wspólnicy rosyjskiej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością mają prawo uczestniczyć w kierowaniu sprawami spółki, otrzymywać informację o działalności spółki z zaznajamiać się z księgami rachunkowymi i inną dokumentacja, brać udział w podziale zysku, sprzedawać lub w winnym sposób pozbyć się swojego udziału, wyjść ze spółki jeżeli taka możliwość przewidziana jest przez statut, otrzymać przy likwidacji część majątku pozostałego po rozliczenach z wierzycielami.

Radca prawny z Bydgoszczy pomoże w sprawach spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, kontraktów i spraw celnych. Więcej TUTAJ.

O NAS

MFLegal Kancelaria Radcy Prawnego zapewnia kompleksową obsługę prawną we wszystkich aspektach działalności prowadzonej przez naszych Partnerów. Zapewniamy doradztwo prawne w sprawach skarg kasacyjnych, apelacji, sprzeciwów od nakazów zapłaty, a także prawa medycznego spadkowego, rozwódów i odszkodowań.

KONTAKT

Adres:

ul. Karola Marcinkowskiego 1 lok. 2, 85-056 Bydgoszcz

Tel.:

537 705 790

Email:

kontakt@mflegal.pl