PRAWA WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI Z O.O. CZĘŚĆ II

Oprócz ustawowych praw, statut może przewidywać nadanie wspólnikom dodatkowych praw. Mogą one być przewidziane w momencie formułowania statutu lub w drodze jednogłośnej uchwały wszystkich wspólników. Dodatkowe prawa wspólnika w przypadku sprzedaży udziału nie przechodzą na następcę.

Ogranicznie lub wyłączenie dodatkowych praw przeprowadza się w drodze uchwały podjętej przez wszystkich wspólników jednogłośnie. Ograniczenie praw konkretnego wspólnika przeprowadza się w drodze uchwały podjętej 2/3 ogólnej liczby wspólników pod warunkiem, że posiadacz takich praw wyraził na to zgodę.

Wspólnik posiadający dodatkowe prawa może zrzec się tych praw w drodze pisemnej. Z chwilą otrzymania pisma przez spółkę prawa wygasają.

Radca prawny z Bydgoszczy pomoże w sprawach spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, kontraktów i spraw celnych. Więcej TUTAJ.

O NAS

MFLegal Kancelaria Radcy Prawnego zapewnia kompleksową obsługę prawną we wszystkich aspektach działalności prowadzonej przez naszych Partnerów. Zapewniamy doradztwo prawne w sprawach skarg kasacyjnych, apelacji, sprzeciwów od nakazów zapłaty, a także prawa medycznego spadkowego, rozwódów i odszkodowań.

KONTAKT

Adres:

ul. Karola Marcinkowskiego 1 lok. 2, 85-056 Bydgoszcz

Tel.:

537 705 790

Email:

kontakt@mflegal.pl