SPÓŁKI CÓRKI I SPÓŁKI ZALEŻNE ROSYJSKIEJ SPÓŁKI Z O.O.

Rosyjska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością może posiadać spółki córki i spółki zależne na prawach osób prawnych na terenie Rosji i poza nią.

Spółka jest spółką córką jeżeli spółka główna ma możliwość wpływania na decyzje podejmowe przez taką spółkę. Spółka córka nie odpowiada za długi głównej spółki. Spółka główna odpowiada solidarnie ze spółką córką w sprawach transakcji przedsięwziętych w wykonaniu poleceń spółki głównej. W przypadku niewypłacalności spółki córki z winy spółki głównej. Wspólnicy spólki córki mają prawa żądać pokrycia strat poniesionych przez spólkę córkę z powodu dyspozycji spółki głównej.

Spółka jest spółka zależną jeżeli inna spółką ma ponad 20% udziału w kapitale zakładowym. Spółka, która nabywa więcej niż 20% udziału w kapitale zakładowym ma obowiązek zgłosić ten fakt w rejestrze.

Radca prawny z Bydgoszczy pomoże w sprawach spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, kontraktów i spraw celnych. Więcej TUTAJ.

O NAS

MFLegal Kancelaria Radcy Prawnego zapewnia kompleksową obsługę prawną we wszystkich aspektach działalności prowadzonej przez naszych Partnerów. Zapewniamy doradztwo prawne w sprawach skarg kasacyjnych, apelacji, sprzeciwów od nakazów zapłaty, a także prawa medycznego spadkowego, rozwódów i odszkodowań.

KONTAKT

Adres:

ul. Karola Marcinkowskiego 1 lok. 2, 85-056 Bydgoszcz

Tel.:

537 705 790

Email:

kontakt@mflegal.pl