ZARYS ROSYJSKIEJ SPÓŁKI Z O.O.

Zgodnie z przepisami prawa Federacji Rosyjskiej spółką z ograniczoną odpowiedzialnością jest spółka, której kapitał zakładowy dzieli się na udziały o wysokości określonej w dokumentach założycielskich, a jej wspólnicy ponoszą ryzyko szkody w związku z działalnością spółki jedynie w zakresie wartości przysługujących im udziałów. Podobnie jak w Polsce jest to spółka kapitałowa, której kapitał zakładowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością dzieli się na udziały, których wysokość określa się w dokumentach założycielskich.

W rosyjskiej spółce z o.o. wspólnik może mieć tylko jeden udział. Jeżeli chodzi o wysokość udziałów wspólników to wyraża się ją w wartości nominalnej oraz w stosunku procentowym do wartości nominalnej kapitału zakładowego. Zawiązać spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością może jedna lub więcej osób.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością nie może być zawiązana przez inną jednoosobową spółkę kapitałową. Maksymalna ilość wspólników ograniczona została liczbą 50. Organy administracji państwowej i samorządowej nie mogą być wspólnikami spółki z o.o.

Zawarcie spółki następuje przez założycieli poprzez podjęcie uchwały o powołaniu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. W spółce jednoosobowej jedynym dokumentem założycielskim jest statut. Minimalna wysokość kapitału zakładowego spółki z ograniczoną odpowiedzialnością wynosi co najmniej 10 tys. rubli. Wspólnikowi przysługuje liczba głosów w stosunku do wysokości jego udziału w kapitale zakładowym spółki. Jednak ustawa lub dokumenty założycielskie spółki mogą stanowić inaczej.

Rosyjską spółką z ograniczoną odpowiedzianością zarządza organ wykonawczy - zarząd, który wykonuje bieżące kierownictwo i podlega pod zgromadzenie wspólników. W Rosji w spółkach z o.o. obowiązuje zasada jednoosobowego kierownictwa.

Zyski w rosyjskiej spółce z o.o. mogą być dzielone według udziałów lub według innej proporcji. Ustawa o rosyjskiej spółce z ograniczoną odpowiedzianością pozwala na wyście ze spółki, a także ograniczenia w opuszczeniu spółki.

Radca prawny z Bydgoszczy pomoże w sprawach spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, kontraktów i spraw celnych. Więcej TUTAJ.

 

O NAS

MFLegal Kancelaria Radcy Prawnego zapewnia kompleksową obsługę prawną we wszystkich aspektach działalności prowadzonej przez naszych Partnerów. Zapewniamy doradztwo prawne w sprawach skarg kasacyjnych, apelacji, sprzeciwów od nakazów zapłaty, a także prawa medycznego spadkowego, rozwódów i odszkodowań.

KONTAKT

Adres:

ul. Karola Marcinkowskiego 1 lok. 2, 85-056 Bydgoszcz

Tel.:

537 705 790

Email:

kontakt@mflegal.pl