ODRZUCENIE SKARGI

Przyczyny odrzucenia skargi przez Sąd Najwyższy.

Jeżeli pozew ulegał odrzuceniu albo istniała podstawa do umorzenia postępowania, Sąd Najwyższy uchyla wydane w sprawie wyroki oraz odrzuca pozew lub umarza postępowanie.

Sąd na podstawie art. 203 § 4 kpc w związku z art. 13 § 2 kpc, powinien uznać za niedopuszczalne cofnięcie wniosku wtedy, gdy okoliczności sprawy wskazują, że czynność jest niezgodna z prawem lub zasadami współżycia społecznego albo zmierza do obejścia prawa (IV CKN 1153/2000). 

Oferujemy usługi przygotowania dla Państwa skargi kasacyjnej. W tym celu prosimy zapoznać się z ofertą usług radców prawnych zaprezentowaną tutaj.

O NAS

MFLegal Kancelaria Radcy Prawnego zapewnia kompleksową obsługę prawną we wszystkich aspektach działalności prowadzonej przez naszych Partnerów. Zapewniamy doradztwo prawne w sprawach skarg kasacyjnych, apelacji, sprzeciwów od nakazów zapłaty, a także prawa medycznego spadkowego, rozwódów i odszkodowań.

KONTAKT

Adres:

ul. Karola Marcinkowskiego 1 lok. 2, 85-056 Bydgoszcz

Tel.:

537 705 790

Email:

kontakt@mflegal.pl