SPRAWY NIEUREGULOWANE PRZY SKARDZE KASACYJNEJ

Stosowanie przepisów o apelacji w sprawach nieuregulowanych skargi kasacyjnej.

Jeżeli nie ma szczególnych przepisów o postępowaniu przed Sądem Najwyższym, do postępowania tego stosuje się odpowiednio przepisy o apelacji, z tym że skargę kasacyjną cofnąć może również sama strona, a termin na sporządzenie uzasadnienia orzeczenia przez Sąd Najwyższy wynosi miesiąc.

W postępowaniu kasacyjnym nie wchodzi w rachubę możliwość odpowiedniego zastosowania art. 380 kpc (I CKN 259/2000).

Cofnięcie skargi jest czynnością procesową nie podlegającą kontroli sądu (I CKN 820/97). Cofnięcie skargi skutkuje umorzeniem postępowania kasacyjnego (IV CKN 403/2000).

Przed wniesieniem skargi kasacyjnej prosimy zapoznać się z ofertą naszych usług zaprezentowaną tutaj.

O NAS

MFLegal Kancelaria Radcy Prawnego zapewnia kompleksową obsługę prawną we wszystkich aspektach działalności prowadzonej przez naszych Partnerów. Zapewniamy doradztwo prawne w sprawach skarg kasacyjnych, apelacji, sprzeciwów od nakazów zapłaty, a także prawa medycznego spadkowego, rozwódów i odszkodowań.

KONTAKT

Adres:

ul. Karola Marcinkowskiego 1 lok. 2, 85-056 Bydgoszcz

Tel.:

537 705 790

Email:

kontakt@mflegal.pl