UREGULOWANIE ROZWODU

1. ROZWÓD

Rozwód to instytucja, która pozwala rozwiązać małżeństwo za życia małżonków. Rozwód istniał już w czasach antycznych, następnie został rozpowszechniony za sprawą prawa rzymskiego. Jednak pod wpływem chrześcijaństwa praktycznie upadł z powodu objęcia tej instytucji sakramentem. Renesans rozwód przeżył w dobie oświecenia za sprawą rewolucji we Francji oraz rozprzestrzenienia prawa francuskiego.

2. MODELE ROZWODU

Można wyróżnić wiele modeli, na których oparto instytucje rozwodu w różnych państwach. Podstawą dla rozwodu może sam rozkład pożycia małżeńskiego lub wina. Wymagane może być także uprzednie orzeczenie separacji. Sam zaś rozwód może być ustanawiany na mocy orzeczenia sądu, umowy między mężem a żoną lub też decyzji organu administracyjnego. W polskim modelu znaczenie ma zarówno wina, jak rozkład pożycia małżeńskiego. W polskim porządku prawnym małżeństwo nie jest uważane za umowę i dlatego nie można go rozwiązać za pomocą innej umowy. Szczególny charakter tej czynności prawnej wyraża się w tym, że rozwód może nastąpić tylko na podstawie orzeczenia sądu.

3. REGULACJA

W polskim prawie rozwód regulowany jest tylko w jednym akcie prawnym. Jest nim Kodeks rodzinny i opiekuńczy (dalej KRO). W żaden innych sposób niż na podstawie KRO nie można rozwiązać małżeństwa.

4. RÓWNOUPRAWNIENIE MAŁŻONKÓW

Zgodnie z KRO małżonkowie mają równe prawa i obowiązki w małżeństwie. Z tego też wynika równość praw w zakresie występowania z żądaniem, ażeby sąd rozwiązał małżeństwo przez rozwód. Nie ma tutaj znaczenia płeć powoda.

Jeżeli poszukują Państwo pomocy prawnej w sprawach rodzinnych prosimy zapoznać się z ofertą usług radców prawnych z Bydgoszczy zaprezentowaną tutaj.

O NAS

MFLegal Kancelaria Radcy Prawnego zapewnia kompleksową obsługę prawną we wszystkich aspektach działalności prowadzonej przez naszych Partnerów. Zapewniamy doradztwo prawne w sprawach skarg kasacyjnych, apelacji, sprzeciwów od nakazów zapłaty, a także prawa medycznego spadkowego, rozwódów i odszkodowań.

KONTAKT