ODRZUCENIE SPRZECIWU

Odrzucenie sprzeciwu od nakazu zapłaty

Sąd odrzuca sprzeciw wniesiony po upływie terminu lub z innych przyczyn niedopuszczalny albo którego braków pozwany nie usunął w terminie.

Nakaz zapłaty, przeciwko któremu w całości lub w części nie wniesiono sku-tecznie sprzeciwu, ma skutki prawomocnego wyroku.

W wypadku stwierdzenia przez sąd II instancji, na zgłoszony przez stronę we wniesionej apelacji wniosek, braku podstaw do przywrócenia terminu do wniesienia sprzeciwu od nakazu zapłaty wydanego w postępowaniu upominawczym, sąd ten uchyla zaskarżony wyrok i odrzuca wniesiony wraz z wnioskiem o przywrócenie terminu sprzeciw (I ACa 523/2003).

Podlega odrzuceniu sprzeciw od nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym, jeżeli wymaganie zastosowania formularza urzędowego dla tego sprzeciwu, wynikające z art. 503 § 2 kpc, nie zostało zachowane w odniesieniu do tej części sprzeciwu, która obejmuje wnioski dowodowe (III CZP 67/2001).

Skoro sprzeciw wniesiony od nakazu dotyczył tylko części zasądzonego roszczenia to zgodnie z art. 504 § 2 kpc w pozostałym zakresie nakaz się uprawomocnił i ma skutki prawomocnego wyroku (I ACa 1289/2003 ).

Dopuszczalne jest zaskarżenie nakazu zapłaty wydanego w postępowaniu upominawczym jedynie co do części zasądzonego roszczenia (III CZP 57/2004).

Oferujemy usługi przygotowania dla Państwa sprzeciwu. W tym celu prosimy zapoznać się z ofertą usług radców prawnych zaprezentowaną tutaj.

O NAS

MFLegal Kancelaria Radcy Prawnego zapewnia kompleksową obsługę prawną we wszystkich aspektach działalności prowadzonej przez naszych Partnerów. Zapewniamy doradztwo prawne w sprawach skarg kasacyjnych, apelacji, sprzeciwów od nakazów zapłaty, a także prawa medycznego spadkowego, rozwódów i odszkodowań.

KONTAKT