SPRZECIW OD NAKAZY ZAPŁATY

Przedstawiamy Państwu ofertę sporządzenie sprzeciwu od nakazu zapłaty postępowaniu cywilnym.

Przygotujemy dla Państwa sprzeciw od nakazu zapłaty, który rozpocznie tryb weryfikacji nieprawomocnego rozstrzygnięcia. W swojej działalności kładziemy szczególny nacisk na indywidualne doradztwo względem każdego klienta.

Nasza profesjonalna i efektywna usługa przygotowania sprzeciwu od nakazu zapłaty stawia sobie za cel dobro naszych klientów, rzetelność i poufność. Dbamy aby nasi klienci otrzymali pomoc prawną w rozwiązywaniu problemów prawnych poprzez sporządzenie sprzeciwu na najwyższym poziomie merytorycznym podchodzimy do każdej sprawy z pełnym zaangażowaniem. Przygotowujemy sprzeciwy celem siągnięcia najlepszych rezultatów dla klienta, a dopasowując się do indywidualnych jego potrzeb zapewniamy elastyczność usługi.

 

Podmioty uprawnione do złożenia sprzeciwu

Uprawnionymi do wniesienia sprzeciwu jest pozwany Pozwanemu doręcza się nie tylko nakaz zapłaty, ale i pozew oraz pouczenie o sposobie wniesienia sprzeciwu i skutkach niezaskarżenia nakazu.

Podstawy wniesienia sprzeciwu

Pismo zawierające sprzeciw wnosi się do sądu, który wydał nakaz zapłaty, a w przypadku nakazu wydanego przez referendarza sądowego – do sądu, przed którym wytoczono powództwo.

Wymogi formalne sprzeciwu

Sprzeciw wnosi się do sądu, który wydał nakaz zapłaty, a w przypadku nakazu wydanego przez referendarza sądowego – do sądu, przed którym wytoczono powództwo. Powinien on zawierać określenie czy zaskarża się nakaz w całości, czy w części.

Opłaty sądowe od sprzeciwu

Sprzeciw od nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym jak nie podega opłacie. Jednakże w razie wniesienia spzeciwu pozwany i w przypadku uwzględnienia powództwa pozwany będzie zmuszony do zwrotu całości opłaty za pozew, a nie 25% tej opłaty gdyby zaniechał wniesienia sprzeciwu.

Rozstrzygnięcia po wniesieniu sprzeciwu

W razie prawidłowego wniesienia sprzeciwu nakaz zapłaty traci moc, a przewodniczący wyznacza rozprawę i zarządza doręczenie powodowi sprzeciwu razem z wezwaniem na rozprawę.

Odrzucenie sprzeciwu

Sąd odrzuca sprzeciw wniesiony po upływie terminu lub z innych przyczyn niedopuszczalny albo którego braków pozwany nie usunął w terminie.

Utrata mocy

W razie prawidłowego wniesienia sprzeciwu nakaz zapłaty traci moc, a przewodniczący wyznacza rozprawę i zarządza doręczenie powodowi sprzeciwu razem z wezwaniem na rozprawę.

O NAS

MFLegal Kancelaria Radcy Prawnego zapewnia kompleksową obsługę prawną we wszystkich aspektach działalności prowadzonej przez naszych Partnerów. Zapewniamy doradztwo prawne w sprawach skarg kasacyjnych, apelacji, sprzeciwów od nakazów zapłaty, a także prawa medycznego spadkowego, rozwódów i odszkodowań.

KONTAKT