ROZSTRZYGNIĘCIA

Rozstrzygnięcia po wniesieniu sprzeciwu od nakazy zapłaty.

W razie prawidłowego wniesienia sprzeciwu nakaz zapłaty traci moc, a przewodniczący wyznacza rozprawę i zarządza doręczenie powodowi sprzeciwu razem z wezwaniem na rozprawę.

Nakaz zapłaty traci moc w części zaskarżonej sprzeciwem. Sprzeciw jednego tylko ze współpozwanych o to samo roszczenie oraz co do jednego lub niektórych uwzględnionych roszczeń powoduje utratę mocy nakazu jedynie co do nich.

Na wniosek pozwanego sąd albo referendarz sądowy na posiedzeniu nie-jawnym wydaje postanowienie, w którym stwierdza utratę mocy nakazu zapłaty w całości lub w części.

Sprzeciw od nakazu zapłaty wydanego w postępowaniu upominawczym nie może być zwrócony pozwanemu wskutek niedołączenia przez niego odpisu sprzeciwu dla strony przeciwnej (I CZ 140/69).

Oferujemy usługi przygotowania dla Państwa sprzeciwu. W tym celu prosimy zapoznać się z ofertą usług radców prawnych zaprezentowaną tutaj.

O NAS

MFLegal Kancelaria Radcy Prawnego zapewnia kompleksową obsługę prawną we wszystkich aspektach działalności prowadzonej przez naszych Partnerów. Zapewniamy doradztwo prawne w sprawach skarg kasacyjnych, apelacji, sprzeciwów od nakazów zapłaty, a także prawa medycznego spadkowego, rozwódów i odszkodowań.

KONTAKT