WINDYKACJA ZAGRANICZNA - ENZ

W ramach naszej oferty Kancelaria MFLegal zapewnia kompleksową obsługę prawną w dochodzeniu roszczeń zagranicą. Podstawowym narzędziem w odzyskaniu środków od zagranicznych partnerów jest Europejski Nakaz Zapłaty (ENZ).

Postępowanie w sprawie wydania ENZ możliwia uproszczenie, przyspieszenie oraz ograniczenie kosztów procesów sądowych w transgranicznych sprawach cywilnych i handlowych dotyczących bezspornych roszczeń pieniężnych.

Dzięki naszemu doświadczeniu przygotujemy dla Państwa w ciągu kilku dni pozew w europejskim postępowaniu nakazowym, dzięki któremy skutecznie odzyskanie swoje środki finansowe.

Europejski nakaz zapłaty jest uznawany i wykonywany we wszystkich państwach członkowskich Unii Europejskiej (UE) z wyjątkiem Danii bez potrzeby stwierdzania wykonalności. Postępowanie w sprawie europejskiego nakazu zapłaty ma zastosowanie do transgranicznych spraw cywilnych i handlowych, bez względu na rodzaj sądu. Przez sprawę transgraniczną należy rozumieć sprawę, w której przynajmniej jedna ze stron ma miejsce zamieszkania lub miejsce stałego pobytu w państwie członkowskim innym niż państwo członkowskie sądu rozpoznającego sprawę. Rozporządzenie to ma zastosowanie do wszystkich państw członkowskich z wyjątkiem Danii.

Dzięki naszej wiedzy przygotujemy dla Państwa uzasadnienie dla Państwa pozwu, dzięki któremy skutecznie uzyskacie polską właściwość sądową.

Jeżeli spełnione są warunki złożenia pozwu o wydanie europejskiego nakazu zapłaty sąd, tak szybko jak to możliwe, zwykle w terminie 30 dni od wniesienia pozwu, wydaje europejski nakaz zapłaty. Termin 30 dni nie obejmuje czasu, który zajęły powodowi uzupełnienie, poprawienie lub zmiana pozwu.

Europejski nakaz zapłaty jest wydawany wyłącznie na podstawie informacji przekazanych przez powoda i niezweryfikowanych przez sąd. Nakaz staje się wykonalny, chyba że pozwany wniesie sprzeciw do sądu wydania.

Jeżeli chcą Państwo skutecznie odzyskać wierzytelności od zagranicznego partner prosimy o kontakt.

 

PISMA PROCESOWE

SKARGA KASACYJNA

Profesjonalne przygotowanie skargi kasacyjnej.

WIĘCEJ

APELACJA

Apelacje w sprawach cywilnych i karnych.

WIĘCEJ

SPRZECIW OD NAKAZU ZAPŁATY

Sprzeciwy i zarzuty od nakazów zapłaty.

WIĘCEJ

O NAS

MFLegal Kancelaria Radcy Prawnego zapewnia kompleksową obsługę prawną we wszystkich aspektach działalności prowadzonej przez naszych Partnerów. Zapewniamy doradztwo prawne w sprawach skarg kasacyjnych, apelacji, sprzeciwów od nakazów zapłaty, a także prawa medycznego spadkowego, rozwodów i odszkodowań.

KONTAKT

Adres:

ul. Karola Marcinkowskiego 1 lok. 2, 85-056 Bydgoszcz

Tel.:

537 705 790

Email:

kontakt@mflegal.pl